Com comprar?

El present document regula els termes i condicions d'utilització del lloc web accedit i la relació comercial que sorgeixi entre ANNA FERRER COLLS (en endavant el PROPIETARI DE LA WEB) i els usuaris que facin la contractació a distància dels productes que apareixen a la web: www.annaferrer.cat.

www.annaferrer.cat, web especialitzada en diferents aspectes de la nutrició i tot allò que l'envolta per oferir un servei personalitzat.

Li preguem que llegeixi detingudament les presents condicions abans de realitzar qualsevol compra.

La realització d'una comanda i la seva confirmació per part de l’usuari implica l'acceptació plena dels presents termes i condicions de venda.

Al realitzar una compra a la nostra web, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i té la capacitat legal necessària per contractar.

 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DELS NOSTRES PRODUCTES I/O SERVEIS

Les descripcions dels productes i serveis oferts en el lloc web es realitzen en base a la informació i documentació proporcionada pels fabricants i proveïdors de EL PROPIETARI DE LA WEB.

 

DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

El nom comercial dels productes pot diferir de la denominació col·loquial dels productes que hi ha al mercat.

Els productes oferts es distribueixen a la Península Ibèrica (excepte Portugal). Si la comanda necessita ser enviada fora de la Península, si us plau, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d’atenció al client per informar-lo del procediment específic per realitzar la compra i l’enviament dels productes.

Incloem, en el lloc web, informació sobre la disponibilitat dels productes que venem i aquesta es detalla a la pàgina d'informació de cadascun dels productes. No ens és possible oferir informació més precisa sobre la disponibilitat d'un producte, més enllà de la que es mostra a la pàgina d'informació del producte o en altres apartats del lloc web. Quan processem la seva comanda, l'informarem, el més aviat possible, per correu electrònic, si qualsevol dels productes inclosos a la seva comanda no estigues disponible.

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. En el cas que, un cop enviada la confirmació d'enviament, EL PROPIETARI DE LA WEB no pogués disposar del producte sol·licitat per qualsevol circumstància, aquest es posarà en contacte amb l'usuari el més aviat possible comunicant tal fet.

En aquest cas, EL PROPIETARI DE LA WEB podrà:

(I) oferir a l'usuari, sense augment de preu, un producte de característiques i d'especificacions similars a l'inicialment sol·licitat, sempre que aquest concordi amb les necessitats de l'usuari; i/o

(II) oferir a l'usuari deixar sense efecte la comanda sol·licitada, reintegrant l'import pagat pel mateix, en el termini de (14) dies hàbils.

 

PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Podrà navegar en el lloc web fins a trobar l'article desitjat. Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació detallada que li ofereix el lloc web. Des d'aquí podrà afegir l'article a la seva compra.

Si està realitzant una comanda per primera vegada amb nosaltres, se li demanarà que es registri introduint la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya amb la qual podrà crear i accedir al seu compte.

En cas que es tracti d'un usuari registrat i amb un compte actiu, haurà d'introduir el seu correu electrònic i la contrasenya. D'aquesta forma, el sistema reconeixerà les seves dades.

Un cop sigui a dins del seu compte podrà continuar la seva compra i, finalment, confirmar la comanda, moment en què se li indicarà el preu total de la mateixa, incloent l'IVA i el cost d’enviament.

Si no vol fer cap altra comanda ha de prémer el botó "confirmar comanda" per validar la mateixa.

En el termini màxim de 24 hores des de la recepció de l'acceptació, rebrà la confirmació de la comanda per correu electrònic a l'adreça que ens hagi indicat.

En compliment de la legislació vigent, el procés genera el contracte corresponent, que serà guardat, i l’usuari tindrà accés a ell en qualsevol moment del procés de compra, fins i tot amb posterioritat.

 

PREUS

El preu de cada producte està degudament indicat a la pàgina d’informació de cadascun dels productes, així com la seva descripció corresponent.

D'acord amb la legislació vigent, tota compra feta des del nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

A les comandes que es realitzin des de fora de la Península, s’aplicaran els impostos i aranzels derivats de l'entrada i de la sortida del producte en aquests territoris (segons normativa vigent), i que hauran de ser pagats directament per l'usuari a l'operador logístic encarregat del lliurament del producte.

Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent l'IVA o no en funció del territori de lliurament, tal com s'indica en els paràgrafs anteriors). Els costos de transport (si s'escau) així com els impostos i aranzels per a l'entrada i la sortida del producte fora de la Península no estan inclosos en aquest preu i s’informaran de forma especifica en cada cas.

El preu de la comanda es calcularà automàticament en el moment d’anar omplint la cistella de compra.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. Tanmateix, els possibles canvis no afectaran als productes dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB ja hagi enviat la confirmació d'enviament.

 

ATENCIÓ A L’USUARI

Pot sol·licitar més informació o contactar per a qualsevol qüestió amb nosaltres, a través del nostre Servei d'Atenció a l’Usuari. Aquests són els nostres canals de contacte:

DOMICILI: PLAÇA DE L’ESTACIÓ, 3, 5ºC

POBLACIÓ: 17600 - FIGUERES

PROVÍNCIA: GIRONA

TELÈFON: 972 676 746

CORREU ELECTRÒNIC: annadietista@gmail.com

 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Sobre aquest contracte s'aplicarà la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre's, per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada del present contracte, als Jutjats i Tribunals de Figueres, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE VENDA

Reservat el dret a realitzar canvis al nostre lloc web, a les nostres polítiques i als nostres termes i condicions, incloent les presents condicions de venda, en qualsevol moment.

Vostè quedarà subjecte als termes i condicions, a les polítiques i a les condicions de venda en vigor en el moment que es fa la comanda, llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi en aquests termes i condicions, a les polítiques o a les condicions de venda (en aquest cas, aquests canvis podrien ser aplicables a qualsevol comanda que hagués realitzat anteriorment).

Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o, per qualsevol causa, ineficaç, aquesta s'entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni l'exigibilitat de la resta de condicions.

 

NUL·LITAT PARCIAL

En cas que qualsevol clàusula de les presents condicions de venda sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes condicions de venda.

El no exercici, per part del PROPIETARI DE LA WEB, de qualsevol dret derivat d'aquestes condicions de venda no s'interpretarà com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part del PROPIETARI DE LA WEB o prescripció de l'acció, que en cada cas correspongui.

Top