Pagament i enviament

MITJANS DE PAGAMENT ADMESOS

El pagament del producte adquirit podrà realitzar-se:

- Mitjançant targeta de crèdit o dèbit (emesa per una entitat amb seu social a Espanya).

L'import de la comanda es carregarà a la targeta, de manera que haurà d'indicar el número, la data de caducitat així com el codi de seguretat CW2 (inclòs a l'anvers). En el cas que la targeta estigui securitzada, se li demanaran els codis de seguretat pertinents.

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l'entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzarem un servei d'autenticació de Comerç Electrònic Segur, sistema establert per Visa / Mastercard / Eurocard, pel qual l’usuari s'autentica davant la seva entitat emissora i el comerç s'autentica davant el seu banc adquirent.

A l'efecte de garantir la confidencialitat i la integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.

El càrrec es durà a terme en temps real a través d'aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

 

DESPESES D’ENVIAMENT

Les despeses d’enviament es calculen automàticament durant el procés de compra.

Les despeses d’enviament aplicables son les que es detallen a continuació:

- Import fix d'1 € per a la Península (en cas que sigui fora de la Península, caldrà contactar, en cada cas, al servei d’atenció a l’usuari sol·licitant el cost de les despeses d’enviament aplicables).

S'intentarà que l'enviament de la comanda es realitzi en el menor temps possible, però el receptor haurà de tenir en compte les disposicions del país de destinació per a la importació dels articles sol·licitats, ja que EL PROPIETARI DE LA WEB no té responsabilitat sobre les mateixes. Tampoc seran imputables al PROPIETARI DE LA WEB els efectes produïts per vagues, conflictes bèl·lics o altres circumstàncies alienes al seu control.

EL PROPIETARI DE LA WEB no serà responsable, si fos el cas, de les demores en el despatx duaner ni si les autoritats locals decideixen confiscar qualsevol element contingut en un enviament.

 

LLIURAMENT O ENVIAMENT

Tots els nostres enviaments nacionals a la Península es faran mitjançant el nostre operador logístic CORREOS.

(I) Lloc de lliurament

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l'adreça indicada per l'usuari. Per tal d'optimitzar el procés de lliurament, l'adreça que indiqui l’usuari ha de ser una adreça en la qual es pugui realitzar el lliurament dins l'horari laboral habitual.

Si en el moment del lliurament del producte a l'adreça indicada, l’usuari es troba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per concertar una nova entrega. Si, transcorreguts deu (10) dies naturals des de la data de l'avís, l’usuari no s'ha posat en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, els productes seran retornats als magatzems del PROPIETARI DE LA WEB, i l’usuari s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associades.

EL PROPIETARI DE LA WEB no serà responsable pels errors o els perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda per l'usuari no s'ajusti al lloc de lliurament desitjat per l'usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà realitzar el lliurament d'una mateixa comanda de productes en diversos lliuraments de diferent data.

En el moment del lliurament de la comanda de productes, l’usuari haurà d'exhibir el seu document d'identificació al transportista, signar l'albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

 

(II) Termini de lliurament

EL PROPIETARI DE LA WEB informarà a l’usuari, abans de la finalització del procés de compra, del termini de lliurament, que serà d’un màxim de 5 dies.

EL PROPIETARI DE LA WEB no realitza lliuraments de productes els dissabtes, diumenges, festius nacionals, autonòmics i locals.

EL PROPIETARI DE LA WEB informarà a l’usuari, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la seva adreça electrònica, de la data de sortida dels magatzems del PROPIETARI DE LA WEB de la comanda de productes corresponent i les dades de contacte de l'empresa de transport que vagi a realitzar el lliurament. En un termini aproximat d'entre 24 i 72 hores des de la data de confirmació, per enviaments en Territori Nacional (si fos el cas, pels enviaments a fora de la Península es concretarà en el seu moment), el producte serà lliurat a l'adreça indicada per l'usuari, llevat de circumstàncies de força major.

El lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual el producte ha estat posat a disposició de l'usuari en el lloc de lliurament indicat per l'usuari.

El risc dels productes (entre d'altres, la pèrdua, el menyscabament o el robatori) es transmetrà a l’usuari a partir del moment en què la comanda dels productes hagi estat posada a disposició de l'usuari, de conformitat amb el que estableixen aquestes condicions de venda.

Top