Termes i condicions d'ús

TERMES I CONDICIONS DE VENDA I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present document regula els termes i condicions d'utilització del lloc web accedit i la relació comercial que sorgeixi entre ANNA FERRER COLLS (en endavant el PROPIETARI DE LA WEB) i els usuaris que facin la contractació a distància dels productes que apareixen a la web: www.annaferrer.cat.

www.annaferrer.cat, web especialitzada en diferents aspectes de la nutrició i tot allò que l'envolta per oferir un servei personalitzat.

Li preguem que llegeixi detingudament les presents condicions abans de realitzar qualsevol compra.

La realització d'una comanda i la seva confirmació per part de l’usuari implica l'acceptació plena dels presents termes i condicions de venda.

Al realitzar una compra a la nostra web, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i té la capacitat legal necessària per contractar.

 

1. IDENTIFICACIÓ

RAÓ SOCIAL: ANNA FERRER COLLS

NOM COMERCIAL: ANNA FERRER, NUTRICIÓ I SALUT

CIF/NIF/NIE: 40451864-Q

DOMICILI: PLAÇA DE L’ESTACIÓ, 3, 5ºC

POBLACIÓ: 17600 - FIGUERES

PROVÍNCIA: GIRONA

TELÈFON: 972 676 746

CORREU ELECTRÒNIC: annadietista@gmail.com

 

2. DOMICILI LEGAL

Aquesta empresa té el seu domicili legal, al qual pot dirigir, si és el cas, reclamacions a la següent adreça:

DOMICILI: PLAÇA DE L’ESTACIÓ, 3, 5ºC

POBLACIÓ: 17600 - FIGUERES

PROVÍNCIA: GIRONA

 

3. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DELS NOSTRES PRODUCTES I/O SERVEIS

Les descripcions dels productes i serveis oferts en el lloc web es realitzen en base a la informació i documentació proporcionada pels fabricants i proveïdors de EL PROPIETARI DE LA WEB.

 

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

El nom comercial dels productes pot diferir de la denominació col·loquial dels productes que hi ha al mercat.

Els productes oferts es distribueixen a la Península Ibèrica (excepte Portugal). Si la comanda necessita ser enviada fora de la Península, si us plau, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d’atenció al client per informar-lo del procediment específic per realitzar la compra i l’enviament dels productes.

Incloem, en el lloc web, informació sobre la disponibilitat dels productes que venem i aquesta es detalla a la pàgina d'informació de cadascun dels productes. No ens és possible oferir informació més precisa sobre la disponibilitat d'un producte, més enllà de la que es mostra a la pàgina d'informació del producte o en altres apartats del lloc web. Quan processem la seva comanda, l'informarem, el més aviat possible, per correu electrònic, si qualsevol dels productes inclosos a la seva comanda no estigues disponible.

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. En el cas que, un cop enviada la confirmació d'enviament, EL PROPIETARI DE LA WEB no pogués disposar del producte sol·licitat per qualsevol circumstància, aquest es posarà en contacte amb l'usuari el més aviat possible comunicant tal fet.

En aquest cas, EL PROPIETARI DE LA WEB podrà:

(I) oferir a l'usuari, sense augment de preu, un producte de característiques i d'especificacions similars a l'inicialment sol·licitat, sempre que aquest concordi amb les necessitats de l'usuari; i/o

(II) oferir a l'usuari deixar sense efecte la comanda sol·licitada, reintegrant l'import pagat pel mateix, en el termini de (14) dies hàbils.

 

5. PREUS

El preu de cada producte està degudament indicat a la pàgina d’informació de cadascun dels productes, així com la seva descripció corresponent.

D'acord amb la legislació vigent, tota compra feta des del nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

A les comandes que es realitzin des de fora de la Península, s’aplicaran els impostos i aranzels derivats de l'entrada i de la sortida del producte en aquests territoris (segons normativa vigent), i que hauran de ser pagats directament per l'usuari a l'operador logístic encarregat del lliurament del producte.

Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent l'IVA o no en funció del territori de lliurament, tal com s'indica en els paràgrafs anteriors). Els costos de transport (si s'escau) així com els impostos i aranzels per a l'entrada i la sortida del producte fora de la Península no estan inclosos en aquest preu i s’informaran de forma especifica en cada cas.

El preu de la comanda es calcularà automàticament en el moment d’anar omplint la cistella de compra.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. Tanmateix, els possibles canvis no afectaran als productes dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB ja hagi enviat la confirmació d'enviament.

 

6. DESPESES D’ENVIAMENT

Les despeses d’enviament es calculen automàticament durant el procés de compra.

Les despeses d’enviament aplicables son les que es detallen a continuació:

- Import fix d'1 € per a la Península (en cas que sigui fora de la Península, caldrà contactar, en cada cas, al servei d’atenció a l’usuari sol·licitant el cost de les despeses d’enviament aplicables).

S'intentarà que l'enviament de la comanda es realitzi en el menor temps possible, però el receptor haurà de tenir en compte les disposicions del país de destinació per a la importació dels articles sol·licitats, ja que EL PROPIETARI DE LA WEB no té responsabilitat sobre les mateixes. Tampoc seran imputables al PROPIETARI DE LA WEB els efectes produïts per vagues, conflictes bèl·lics o altres circumstàncies alienes al seu control.

EL PROPIETARI DE LA WEB no serà responsable, si fos el cas, de les demores en el despatx duaner ni si les autoritats locals decideixen confiscar qualsevol element contingut en un enviament.

 

7. MITJANS DE PAGAMENT ADMESOS

El pagament del producte adquirit podrà realitzar-se:

- Mitjançant targeta de crèdit o dèbit (emesa per una entitat amb seu social a Espanya).

L'import de la comanda es carregarà a la targeta, de manera que haurà d'indicar el número, la data de caducitat així com el codi de seguretat CW2 (inclòs a l'anvers). En el cas que la targeta estigui securitzada, se li demanaran els codis de seguretat pertinents.

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l'entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzarem un servei d'autenticació de Comerç Electrònic Segur, sistema establert per Visa / Mastercard / Eurocard, pel qual l’usuari s'autentica davant la seva entitat emissora i el comerç s'autentica davant el seu banc adquirent.

A l'efecte de garantir la confidencialitat i la integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.

El càrrec es durà a terme en temps real a través d'aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

 

8. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Podrà navegar en el lloc web fins a trobar l'article desitjat. Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació detallada que li ofereix el lloc web. Des d'aquí podrà afegir l'article a la seva compra.

Si està realitzant una comanda per primera vegada amb nosaltres, se li demanarà que es registri introduint la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya amb la qual podrà crear i accedir al seu compte.

En cas que es tracti d'un usuari registrat i amb un compte actiu, haurà d'introduir el seu correu electrònic i la contrasenya. D'aquesta forma, el sistema reconeixerà les seves dades.

Un cop sigui a dins del seu compte podrà continuar la seva compra i, finalment, confirmar la comanda, moment en què se li indicarà el preu total de la mateixa, incloent l'IVA i el cost d’enviament.

Si no vol fer cap altra comanda ha de prémer el botó "confirmar comanda" per validar la mateixa.

En el termini màxim de 24 hores des de la recepció de l'acceptació, rebrà la confirmació de la comanda per correu electrònic a l'adreça que ens hagi indicat.

En compliment de la legislació vigent, el procés genera el contracte corresponent, que serà guardat, i l’usuari tindrà accés a ell en qualsevol moment del procés de compra, fins i tot amb posterioritat.

 

9. LLENGUA

A nivell informatiu i contractual, la llengua de comunicació escollida serà el català o el castellà.

(Segons art. Únic 28 de la Ley 3/2014, de 27 de marzo por la que se modifica l’article 98 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprobó el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Article 98. Requisits formals dels contractes a distància.

1. En els contractes a distància, l'empresari ha de facilitar al consumidor i usuari, en la llengua utilitzada en la proposta de contractació o bé, en la llengua triada per a la contractació, i, almenys, en castellà).

 

10. LLIURAMENT

Tots els nostres enviaments nacionals a la Península es faran mitjançant el nostre operador logístic CORREOS.

(I) Lloc de lliurament

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l'adreça indicada per l'usuari. Per tal d'optimitzar el procés de lliurament, l'adreça que indiqui l’usuari ha de ser una adreça en la qual es pugui realitzar el lliurament dins l'horari laboral habitual.

Si en el moment del lliurament del producte a l'adreça indicada, l’usuari es troba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per concertar una nova entrega. Si, transcorreguts deu (10) dies naturals des de la data de l'avís, l’usuari no s'ha posat en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, els productes seran retornats als magatzems del PROPIETARI DE LA WEB, i l’usuari s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associades.

EL PROPIETARI DE LA WEB no serà responsable pels errors o els perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduïda per l'usuari no s'ajusti al lloc de lliurament desitjat per l'usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà realitzar el lliurament d'una mateixa comanda de productes en diversos lliuraments de diferent data.

En el moment del lliurament de la comanda de productes, l’usuari haurà d'exhibir el seu document d'identificació al transportista, signar l'albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

 

(II) Termini de lliurament

EL PROPIETARI DE LA WEB informarà a l’usuari, abans de la finalització del procés de compra, del termini de lliurament, que serà d’un màxim de 5 dies.

EL PROPIETARI DE LA WEB no realitza lliuraments de productes els dissabtes, diumenges, festius nacionals, autonòmics i locals.

EL PROPIETARI DE LA WEB informarà a l’usuari, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la seva adreça electrònica, de la data de sortida dels magatzems del PROPIETARI DE LA WEB de la comanda de productes corresponent i les dades de contacte de l'empresa de transport que vagi a realitzar el lliurament. En un termini aproximat d'entre 24 i 72 hores des de la data de confirmació, per enviaments en Territori Nacional (si fos el cas, pels enviaments a fora de la Península es concretarà en el seu moment), el producte serà lliurat a l'adreça indicada per l'usuari, llevat de circumstàncies de força major.

El lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual el producte ha estat posat a disposició de l'usuari en el lloc de lliurament indicat per l'usuari.

El risc dels productes (entre d'altres, la pèrdua, el menyscabament o el robatori) es transmetrà a l’usuari a partir del moment en què la comanda dels productes hagi estat posada a disposició de l'usuari, de conformitat amb el que estableixen aquestes condicions de venda.

 

11. INFORMACIÓ SOBRE L'EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT

(I) Dret de desistiment

L’usuari disposarà d'un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte per desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

Un cop finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, EL PROPIETARI DE LA WEB no acceptarà devolucions per desistiment de les compres dels productes.

L'usuari no tindrà dret a desistir en els casos que estableix la normativa que sigui d'aplicació i, especialment, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en els següents supòsits:

Pel que fa als béns, el dret de desistiment no es pot exercir en cas que:

  • s’hagin personalitzat.
  • puguin fer-se malbé amb rapidesa.
  • estiguin precintats i no siguin aptes per al retorn per raons de salut o d’higiene, o que s’hagin desprecintat després del lliurament.
  • s'hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.
  • el preu depengui de les fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pot controlar i que es puguin produir durant el termini d’exercici del dret de desistiment.

A aquests efectes i per gestionar les devolucions de forma ràpida i senzilla, haurà de contactar amb EL PROPIETARI DE LA WEB per correu postal (a l’adreça PLAÇA DE L’ESTACIÓ, 3 - 5ºC – 17600 FIGUERES (Girona)), o bé per correu electrònic (annadietista@gmail.com) i se’ls facilitarà el formulari de desistiment per exercir l’esmentat dret.

Per utilitzar aquest sistema s'han de complir els requisits següents:

  • El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i ha de conservar les instruccions, la documentació, els accessoris, el seu embalatge i l'etiquetatge original. Les etiquetes identificatives han d’estar encara subjectes als seus respectius productes.
  • La devolució al PROPIETARI DE LA WEB s'ha de fer usant la mateixa caixa o el sobre utilitzats en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.

Un cop finalitzat per l'usuari el procediment de devolució establert, EL PROPIETARI DE LA WEB programarà la recollida dels productes i informarà a l’usuari per correu electrònic de la data i l'horari en què es produirà aquesta recollida.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable dels costos i de les despeses directes ocasionats a l’usuari per aquelles devolucions de productes en l'exercici del dret de desistiment. Per tant, l’usuari assumirà les despeses d'enviament per devolució.

 

(II) Reemborsament del preu dels productes a l'usuari

En el supòsit de l'exercici del dret de desistiment de l'apartat (I), l’usuari tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats, sempre que aquests es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, no hagin estat usats, rentats, danyats o extraviats abans d'arribar a les dependències del PROPIETARI DE LA WEB o no s'hagin complert els requisits establerts en aquestes condicions de venda.

No es reemborsaran les despeses d’enviament de la devolució del producte.

EL PROPIETARI DE LA WEB comprovarà en el seu magatzem l'adequació del producte retornat, reservant-se el dret a no fer el reemborsament en cas de detectar que el producte adquirit i el retornat no coincideixen, o que la devolució no s'ha realitzat conforme a les presents condicions de venda.

Les devolucions parcials d'una comanda donaran lloc als reemborsaments del preu i de les despeses d'enviament parcials. En aquest cas, les despeses d'enviament seran a càrrec de l’usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB gestionarà l'ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l'usuari per a l'adquisició dels productes, en un termini de quaranta-vuit (48) hores des de la confirmació de l'arribada al magatzem de la comanda retornada i, en qualsevol cas, en un termini no superior al transcurs de 14 dies naturals des que l'usuari va comunicar el seu desistiment. L'aplicació de la devolució del preu en el compte o a la targeta de l'usuari dependrà d'aquesta i de l'entitat emissora.

 

(III) Devolució dels productes defectuosos

L'usuari tindrà dret al reemborsament del preu, de les despeses d'enviament del producte i, també, dels costos de retornar els productes defectuosos, o bé els productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l'usuari, de conformitat amb la legislació aplicable.

En aquests supòsits, la devolució al PROPIETARI DE LA WEB dels productes podrà realitzar-se de la forma establerta en l'apartat anterior contactant amb el nostre Servei d’Atenció a l’Usuari. En el cas de devolució de productes defectuosos, o que no es corresponen amb la comanda realitzada per l'usuari, EL PROPIETARI DE LA WEB es farà càrrec dels costos de transport que es generin de la devolució dels productes, sempre que aquesta es realitzi des de dins del Territori Peninsular.

 

ATENCIÓ A L’USUARI

Pot sol·licitar més informació o contactar per a qualsevol qüestió amb nosaltres, a través del nostre Servei d'Atenció a l’Usuari. Aquests són els nostres canals de contacte:

DOMICILI: PLAÇA DE L’ESTACIÓ, 3, 5ºC

POBLACIÓ: 17600 - FIGUERES

PROVÍNCIA: GIRONA

TELÈFON: 972 676 746

CORREU ELECTRÒNIC: annadietista@gmail.com

 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Sobre aquest contracte s'aplicarà la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre's, per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada del present contracte, als Jutjats i Tribunals de Figueres, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE VENDA

Reservat el dret a realitzar canvis al nostre lloc web, a les nostres polítiques i als nostres termes i condicions, incloent les presents condicions de venda, en qualsevol moment.

Vostè quedarà subjecte als termes i condicions, a les polítiques i a les condicions de venda en vigor en el moment que es fa la comanda, llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi en aquests termes i condicions, a les polítiques o a les condicions de venda (en aquest cas, aquests canvis podrien ser aplicables a qualsevol comanda que hagués realitzat anteriorment).

Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o, per qualsevol causa, ineficaç, aquesta s'entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni l'exigibilitat de la resta de condicions.

 

NUL·LITAT PARCIAL

En cas que qualsevol clàusula de les presents condicions de venda sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes condicions de venda.

El no exercici, per part del PROPIETARI DE LA WEB, de qualsevol dret derivat d'aquestes condicions de venda no s'interpretarà com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part del PROPIETARI DE LA WEB o prescripció de l'acció, que en cada cas correspongui.

Top